İncelemeli Patent Belgesi

Patent Belgesi

Patent Belgesi


“İncelemeli Patent Belgesi” sahibi olan kişi veya kurumlar için belgeyi almış olduğu tarih itibari ile 20 yıl boyunca korunma hakkına sahip olurlar.

Patent başvurusunu yapmış olan başvuru sahibi ile alakalı olarak gelen araştırma raporunda, teknik kısımlarla alakalı dokümanlar da incelenerek başvurunun seyrine nasıl devam edilmesi gerektiği belirlenir. Karar verebilmek için iki yol bulunmaktadır.

 1. Başvurunun geri çekilmesi
 2. İncelemeli Patent

Araştırma raporunun olumlu gelmesi halinde başvuru sahibi dosyanın devam etmesine karar verir ise 3 ay içerisinde incelemeli sistem tercihini bildirmekle yükümlüdür.

İnceleme patent için raporun hangi ülke ofisi yolu ile yapılması gerektiği de tercih edilmelidir.

 1. Avusturya
 2. Rusya
 3. İsveç
 4. Danimarka
 5. Türk Marka ve Patent Kurumu

Bu tercih gerçekleştirildikten sonra inceleme raporunun dili de bu sırada belirlenmelidir. Başvurunun yayınlanması normal durumlarda başvuru tarihinden itibaren 18 içerisinde yayınlanır. Ancak erken yayın talebi bulunuyorsa başvuru bir sonraki ayın 21. Gününde yayınlanmaktadır.

Yayın veya İtiraz Süreci;

Başvuru ve araştırma raporu aynı anda yayınlanır ve araştırma raporunun yayınlanmasının ardından geçen 6 aylık süre içerisinde üçüncü kişilerin itiraz hakları bulunmaktadır.

Başvuruya gelebilecek olan itirazlarda, itiraz eden taraf; buluşun yeni olmamasını, tekniğinin bilinen durumu aşmadığını, yazılmış olan tarifnamenin yeterli gelmediğini, patent verilmesi için gerekli şartların taşınmadığını itiraz dilekçesi olarak sunabilmektedir. Başvuru sahibi bu gelen itiraza 3 ay içerisinde görüş sunabilmektedir. Ancak itiraza görüş sunulmamış ise inceleme raporu itirazı göz önüne alınarak düzenlenmektedir.

Başvurusu yapılmış olan buluşun patent alıp alamayacağı konusunda inceleme raporu oldukça önemlidir, çünkü inceleme raporu buluşun patentlenebilir olup olmadığı kriterlerine bakarak inceleme gerçekleştirilir.

İnceleme raporunda, gerekli olan dosyalar göz önünde bulundurularak, patentlenebilir kriterlerin olup olmadığını ve verilen kararın gerekçeleri ile rapor olarak sunulur.

İnceleme raporunun olumlu olması halinde, patent verilebilirliği kurallarını sağlıyorsa buluşunuz, herhangi bir eksik evrak vb. durumlarda bulunmuyorsa “Belge Karar” yazısı çıkmaktadır.

İnceleme raporunun olumsuz olması halinde yani istenilenlerin kısmen veya tamamen patent verilebilirliği kurallarını sağlamıyorsa ya da herhangi bir şekilde eksikliği bulunuyorsa başvuru sahibine “İnceleme Raporu Olumsuz Yazısı” gönderilmektedir. Eksikliğin ve görüşün bildirimi altı aylık süre içerisinde yapılmak zorundadır.

 • İnceleme raporunun yayınlanmasının ardından altı aylık süre içerisinde başvuruyu gerçekleştiren sahip kişi iki kez inceleme raporu talebinde bulunabilmektedir.
 • İnceleme talebinde bulunan kişi ilk kez göndermiş olduğu rapordaki olumsuzlukları telafi etmeye yönelik görüşlerinizi sunabilir, gerekli görülmesi halinde başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifnamede bir değişiklik olması halinde bülten de yayınlanır.
 • Başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan görüşler ve başvurudaki değişiklikler inceleme raporu düzenlenirken incelenmektedir. İnceleme sonrasında ilk inceleme yapıldığında olumsuzluğun giderildiğini görürse ”belge kararı” çıkarmaktadır.
 • İlk inceleme de olumsuzlukların devam edildiğine dair karar verilir ise inceleme raporu “Olumsuz yazı” çıkarmaktadır. Olumsuzluğun giderilmesi ile alakalı olarak üç aylık itiraz süresi bulunmakta ve 3. İnceleme raporu isteme hakkı üç ay içerisinde talep edilebilmektedir.  Başvuru yapan kişiye inceleme raporu ofisini değiştirme hakkı sunulmaktadır.
 • İnceleme sonrasında, ikinci incelemedeki olumsuzluğun giderilmediğine karar verilir ise “Başvuru ret” yazısı başvuru sahibine tüm yazılı kaynaklar ile birlikte bildirilmektedir.

10 Ocak 2017 tarihi öncesinde incelemesiz patent olarak da başvuru yapılabilirken 10 Ocak 2017 tarihi itibari ile Yeni Mülkiyet Kanununda yer verilmediğinden ötürü kaldırılmıştır.

Buluş ve icatlarınızın korunmasını sağlamak amacıyla patent veya faydalı model başvurusu gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bu konuda Bilgi Patent uzman kadrosu ile sizlere en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendini yenileyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal Medya'da İçeriğimizi Paylaşmak İstermisiniz?