Patent Başvuru Süreci

Patent Başvuru Süreci

Patent Başvuru Süreci


Buluş sahibi tarafından icat edilen bir ürünün korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent başvurusunun dosya haline getirilerek muhafaza altına alınma işlemine patent başvuru süreci denir. Patent başvurusu gerçekleştirilmeden önce ulusal ve uluslararası patent sorgulaması yapılması gerekmektedir. Bu sorgulama sonucunda çıkan sonuca göre patent için başvurunun yapılıp yapılmamasına karar verilmektedir.

Patent tescil işlemine başvurulmadan önce gerekli olan belgeleri; tarifname, istemler, çizimler ve benzeri belgelerin en iyi şekilde hazırlanmış olması ve hazır edilmesi gerekmektedir. Patent başvurusu sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu Türkiye içerisinde patentinizin gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını yaptığı inceleme sonrasında değerlendirerek kararını vermektedir.

Tescili gerçekleştirilmek istenen icadın patent araştırması patenti verecek olan kurum tarafından araştırılmaktadır. Başvuru sahibi, başvuru yaptığı tarih itibariyle 15 ay içerisinde araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu araştırmanın tamamlanmasının ardından, icat konusu ile ilgili dokümanların tespiti gerçekleştirerek patent araştırma raporu (Patent Search Report) düzenlenmektedir. Düzenlenmiş olan patent araştırma raporu, patentin alınabilmesi için gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığına dair yol göstermektedir.

Türkiye’de iki tane patent çeşidi bulunmaktadır. İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent olarak iki çeşitli olarak araştırılmanın tamamlanmasının ardından başvuru sahibine sunulmaktadır. Patent incelemesinin ardından başvuruyu yapan kişi dilerse incelemesiz patent talebinde bulunabilmektedir. İncelemesiz Patent başvuru sahibine 7 yıl süre ile koruma sağlarken İncelemeli Patent 20 yıllık süre ile koruma sağlamaktadır. Burada önemli olan nokta başvuru sahibi incelemesiz patenti aldıktan sonra tekrar başvuru yaparak patent inceleme talebinde bulunabilmektedir.

Patent Başvuru süreci ile alakalı olarak sizlere Bilgi Patent ekibi olarak en iyi hizmeti sunabileceğimizden emin olabilirsiniz. Patent başvurunuzun süreçlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Patent başvurusu için bizlere ulaşabilirsiniz.Sosyal Medya'da İçeriğimizi Paylaşmak İstermisiniz?